Ochrona Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW
TB TRUCK & TRAILER SERWIS SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1) Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych jako naszych klientów lub przedstawicieli naszych Klientów. Nasze dane: TB Truck & Trailer Serwis Sp. z o.o.; Al. Katowicka 40, Wolica; 05-830 Nadarzyn.

2) Przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały przez Państwa udostępnione w drodze dobrowolnej zgody (np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego) a także dane wskazane w umowie lub niezbędne do jej zawarcia. W szczególności możemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe: Imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail Państwa reprezentantów, przedstawicieli lub właścicieli firm (w przypadku, gdy dane osobowe są częścią nazwy firmy) a także numer NIP lub PESEL w odniesieniu do pełnomocników Spółek.

3) Na naszych stronach internetowych mogą być rejestrowane pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku użytkownika, rejestrujące niektóre aktywności użytkownika na naszych stronach internetowych – np. odwiedzane podstrony czy wypełniane formularze. Rejestrowanie plików cookies niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania niektórych z funkcjonalności stron www jak również przetwarzane są przez nas dla celów statystycznych oraz związanych z rozwojem i poprawą jakości funkcjonowania naszego serwisu. W plikach cookies mogą znajdować się dane osobowe – np. nr IP komputera użytkownika lub informacje uzupełniane w formularzach. Rejestrację plików cookies można wyłączyć z poziomu przeglądarki internetowej – co opisane jest w jej dokumentacji lub plikach pomocy. Więcej informacji o cookies można znaleźć na poświęconych im stronach internetowych. Informacje na temat plików cookies są przekazywane do DBMS Sp. z o.o. przy ul. Gwiaździsta 71 lok. 10; 01-651 Warszawa celem kontaktu z Państwem oraz marketingu naszych usług.

4) Nie przetwarzamy żadnych danych o szczególnym charakterze (tzw. „danych wrażliwych”);

5) Dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu zawarcia umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia;
b) w celu realizacji świadczonych przez nas usług – zgodnie z Państwa dyspozycją lub treścią umowy ;
c) w celu marketingu usług własnych i kontaktu z Państwem;

6) Odbiorcami Państwa danych mogą być firmy współpracujące z nami przy realizacji zamówień (np. firmy kurierskie, firmy transportowe, podwykonawcy, poczta). W związku z faktem, iż jesteśmy częścią międzynarodowej grupy DAF, w ramach której wykorzystujemy wspólne oprogramowanie do zarządzania zamówieniami, Państwa dane mogą zostać powierzone Spółce PACCAR Financial Europe Holdings B.V z siedzibą w Eindhoven, Hugo van der Goeslaan 1, oraz spółce  DAF Trucks Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 48 oraz Spółce dominującej – DAF Trucks N.V. z siedzibą w Holandii– podstawą powierzania danych w ramach Grupy DAF są odpowiednie umowy zaś powierzenie jest niezbędne do realizacji Państwa zamówienia, świadczenia usług serwisowych, zamawiania części i akcesoriów oraz możliwości udziału w programach oferowanych klientom DAF.

7) Podstawą przetwarzania jest zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz uzasadniony interes prawny administratora w odniesieniu do marketingu usług własnych oraz przetwarzania danych w ramach grupy kapitałowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8) Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz przez cały czas aż do złożenia przez Państwa dyspozycji ich usunięcia. Potrzebujemy informacji o historii Państwa zamówień i specyfice dostarczonego sprzętu, aby zapewnić Państwu możliwość serwisu pogwarancyjnego a także modernizacji i naprawy urządzeń w całym okresie ich eksploatacji, co może być niemożliwe lub bardzo utrudnione w przypadku usunięcia tych danych.

9) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w trakcie trwania umowy może uniemożliwić administratorowi realizację niektórych z uprawnień wynikających z treści zawartej umowy. Dyspozycja taka nie będzie również skuteczna wobec danych niezbędnych do wykonania umowy lub danych, które administrator zobowiązany jest przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);

11) Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy oraz świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych.

12)Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu;

Skontaktuj się z nami
TB TRUCK & TRAILER SERWIS Sp. z o.o.
al. Katowicka 40, Wolica
05-830 Nadarzyn k. Warszawy
Szybki kontakt
Dalej